Stageseminaries

Stageseminarie Financeel beheer 2024 (NL)

ITAA - online

Digitalisering van het accountantberoep, het strikter wordende bancair klimaat bij toekenning van financieringen alsook een verdere professionalisering binnen KMO-ondernemingen, verhogen het belang van een goed en diepgaand inzicht in financiële analyse van balans en resultatenrekening. In de diverse modules van dit webinar brengen wij u inzichten inzake:

  • Analyse van de balans;
  • Analyse van de resultatenrekening;
  • Analyse balans/resultatenrekening;
  • Analyse van de rentabiliteit;
  • NBB-ratio’s;
  • Falingspredictie.

Programma

Docenten

Dieter HILLAERT

Venoot Deloitte accountancy

Meer