Stageseminaries

Stageseminarie Bijzondere mandaten - Ontbinding 2024 (NL)

ITAA - ONLINE

Het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen grondig gewijzigd. Onderhavig seminarie geeft u een gedetailleerd overzicht van de vennootschapswettelijke aspecten en de boekhoudkundige en jaarrekeningaspecten bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de topics die de economische beroepsbeoefenaar aanbelangen, evenals de standpunten van het ITAA en toepasselijke CBN-adviezen.

Programma

Docenten

Patrick VALCKX

Bedrijfsrevisor
Accountant

Meer