Events

ITAA on the road GENK

23-05-2024
Hotel Stiemerheide - Wiemesmeerstraat 105 - 3600 GENK

ITAA on the road van 23 mei in Genk

Nieuw vanaf dit jaar. Het Instituut komt naar jou toe!

 

Deze lokale afspraak met jouw Instituut kreeg de naam ‘ITAA on the Road’ mee. Op verschillende momenten, verspreidt over het hele jaar en het land, willen Bart Van Coile en Vincent Delvaux jou het woord laten.

 

Dit om te weten wat er effectief leeft onder de leden, om te weten te komen met welke uitdagingen jullie tijdens de uitvoering van jullie dagelijkse taken te maken hebben, om te weten wat jullie mening is over bvb. nieuwe richtlijnen of normen, ….

 

Het zal dankzij jouw insteek en vragen een zeer interactief gebeuren moeten worden. Je moet je vragen niet op voorhand overmaken, je kan ze aldus gewoon ter plaatse stellen en wij hopen er antwoord op te kunnen geven.

 

Dit is dan ook de reden dat we voor deze momenten het aantal deelnemers willen beperken tot 50 personen, net om iedereen de kans te geven om zijn vraag/vragen te stellen, maar ook om interactie mogelijk te maken, niet enkel tussen jou en de voorzitter/ondervoorzitter, maar ook met de aanwezig confraters. Dit laatste kan zowel tijdens het discussie-moment maar zeker ook nadien samen met een glaasje in de hand.

 

PRAKTISCH

 • Doelgroep
  De deelname is voorbehouden aan leden en stagiairs van het ITAA.
 • Datum en locatie
  23 mei, van 18u00 tot 22u30
  Hotel Stiemerheide Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk
 • Gratis
  Gratis deelname aan dit evenement.
 • Inschrijving
  Aantal toegestane deelnemers : 50
  Om organisatorische redenen verzoeken we u om voorafgaandelijke in te willen schrijven en dit bij voorkeur voor 20 mei 2024.
  Uw inschrijving zal schriftelijk worden bevestigd.
 • Permanente vorming
  Uw aanwezigheid telt voor maximaal 2 uur permanente vorming (voor wie tussen 18.00 en 20.00 uur aanwezig is), wat overeenkomt met een attest permanente vorming van categorie A die binnen de 4 weken na het evenement zal worden geregistreerd op het platform permanente vorming. De aanwezigheid zal bij aankomst en vertrek worden geregistreerd.

Datum en tijd

donderdag 23 mei 2024
18:00 ⇾ 22:30

Programma