Stageseminaries

Stageseminarie Externe controle 2024 (NL)

ITAA - online

Norm met betrekking tot de contractuele controle en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen.

Programma

Docenten

Bert BAUWENS

Bedrijfsrevisor
Gecertificeerd accountant

Meer