Stageseminaries

Stageseminarie Deontologie 2024 (NL)

ITAA - online

Deze webinar heeft als doel de stagiairs (fiscale) accountants en belastingadviseurs de essentie bij te brengen met betrekking tot de deontologie (de professionele plichtenleer) van onze beroepen. Enkele essentiële topics zijn bv.:

  • hoe kan de deontologie bijdragen tot een kwalitatieve beroepsuitoefening. Dit mee vanuit het perspectief van een kwaliteitsvolle dienstverlening naar klanten toe, maar ook naar confraters;
  • regels i.v.m. samenwerking met confraters;
  • welke relevante informatie moet op basis van de deontologie aan het Instituut worden doorgegeven;
  • de aansprakelijkheidsrisico’s : deze worden benaderd vanuit een deontologisch en tuchtrechtelijk perspectief, maar ook burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid komen uitgebreid aan bod;
  • de belangrijkste bepalingen inzake tuchtrecht;
  • evenals een aantal verplichtingen vervat in het Wetboek economisch recht;
  • in de marge worden tevens een aantal hot items van de antiwitwaswetgeving belicht en de verplichtingen die daaruit voorvloeien.

Programma

Docenten

Jos DE BLAY

Gecertificeerd fiscaal accountant (1986-2023).
Raadslid IAB (2004-2016).
Voorzitter Interinstitutencommissie antiwitwas (2010-2020) en Cel AWW (2020...

Meer