Stageseminaries

Stageseminarie Interne controle 2024 (NL)

ITAA - online

Deel 1: Waarom IB ?  Wat is een IBS? Managementmodel  - COSO – ISO – korte voorbeelden

Deel 2: Doelstellingen IB – Stappen en principes risicomanagement – Omgaan mt risico’s

Deel 3: Doelstellingen zijn gekend welke maatregelen nemen om ze te bereiken? Auditmiddelen – tools.

Deel 4: Voornaamste bedrijfscycli – Hoe gaat de externe controle hier mee om? Verloop van externe controleproces.

Belang: Voor onze werkzaamheden steunen we op financiële staten – in hoever kunnen we erop steunen om verklaringen en attesten af te leveren? Moeten we de achterliggende “organsiatie” en “procedures” eerst niet beter begrijpen?  

Programma

Docenten

Bert BAUWENS

Bedrijfsrevisor
Gecertificeerd accountant

Meer