Stageseminaries

Stageseminarie Lokale en Regionale belastingen 2024 (NL)

ITAA - online

Het onderdeel lokale belastingen behandelt de fiscale bevoegdheid van de gemeenten en provincies met de talrijke beperkingen, de belastingreglementen en de procedure van vestiging, inning en betwisting. Het onderdeel regionale belastingen besteedt tevens aandacht aan de fiscale bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten en behandelt voornamelijk de 2 soorten van belastingen die op grond van deze bevoegdheden door de gewesten worden geheven: de overgedragen en de eigen belastingen.

De opleiding laat toe deze belastingen correct te situeren en is een leidraad voor zij die in de praktijk met deze belastingen geconfronteerd worden.

Programma

Docenten

Liesbet VERLINDEN

Advocaat

Meer