Stageseminaries

Stageseminarie Successierechten 2024 (NL)

ITAA - online

Met deze webinar wordt de stagiair ITAA een basisinzicht gegeven in de belangrijkste onderdelen van de Vlaamse erfbelasting. Het opzit is dat hij een cliënt hierover een basisadvies kan verstrekken.

Komen aan bod :

1) inzicht in de grondconcepten van de erfbelasting als regionale belasting met aandacht voor de noodzakelijke onderliggen juridische aspecten van onze erfrecht die een essentiële basiskennis vergen;

2) omschrijving van het belastbaar voorwerp van de erfbelasting inclusief de zogenaamde “fictiebepalingen”;

3) de onderscheiden tarieven, verminderingen en vrijstellingen;

4) de belastbare grondslag (wat is belastbaar actief ? hoe dient het gewaardeerd te worden ? welk passief is aftrekbaar ?);

5) de aangifte van nalatenschap en de betaling van de erfbelasting. Het opzet is de stagiair een volledig basisinzicht aan te leveren (zonder daarom alle details te beheersen) een en ander met nadruk op topics die er in de praktijk van de “cijferberoeper” toe doen en met aandacht voor bepaalde technieken van successieplanning.

 

Programma

Docenten

Eric SPRUYT

Docent KU-Leuven-campus Leuven en Brussel
Docent Fiscale Hogeschool

Meer