Stageseminaries

Stageseminarie IFRS 2024 (NL)

ITAA - online

We staan stil bij het belang van de IFRS standaarden, de algemene principes uit het conceptual framework en de toepassing ervan in België en in Europa. De opleiding geeft een samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten uit IFRS 15 Revenue from contracts with customers, IAS 2 Voorraden, IAS 16 Materiële vaste activa en IAS 38 Immateriële vaste activa.

 

IFRS beïnvloedt steeds vaker onze Belgische boekhoudnormen en is ook een belangrijke inspiratiebron voor wanneer de Belgische boekhoudwetgeving onduidelijk zou zijn.

 

 

Programma

Docenten

Gert VAN LEEMPUT

Bedrijfsrevisor
Venoot RSM

Meer