Kwaliteitstoetsing

Kwaliteitstoetsing in de praktijk (gratis webinar)

online - Boulevard Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 BRUSSEL

Kwaliteitstoetsing in de praktijk
Introductiewebinar

Deze webinar is de voorbereidende module op de “Voorbereidende vorming op de kwaliteitstoetsing”die opgedeeld is in 7 modules en een workshop, en geeft een algemene inleiding tot de kwaliteitstoetsing.

Volgende thema’s aan bod:

- de wettelijke basis (fusiewet/KB kwaliteitstoetsing, de verschillende soorten toetsingen, de betrokken partijen);

- het 10 stappenplan van de kwaliteitstoetsing;

- en hoe men zich erop kan voorbereiden.

Deze webinar wordt gratis ter beschikking gesteld van alle leden en stagiairs van het Instituut.

Het webinar bekijken
Link: meteen na uw inschrijving vindt u de link naar het webinar bij het programma van uw inschrijving. (Ga naar “Mijn deelnemersaccount->Inschrijvingen->Programma”). Open het webinar met Google Chrome.
Duur: 1 uur
Prijs: gratis
Vormingsattest: geen (in het luik met de slides verschijnen af en toe peilingsvragen: u hoeft hier voor deze webinar geen rekening mee te houden.)

Contact
Vragen over uw inschrijving: Education@itaa.be
Vragen over de kwaliteitstoetsing: Quality@itaa.be

Programma